MEG

Stichting Museum en Expositie Geleen
 


Beschermheer : Burgemeester Sjraar Cox

 

De Stichting MEG (Museum en Expositie Geleen) is in 1993 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het culturele leven
van de eigen gemeenschap en haar omgeving. Zij geeft daar uitvoering aan door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen,
het instellen van kunst- en cultuurprijzen, het restaureren/herplaatsen van beelden en het uitgeven van boeken.

Hoewel de naam refereert aan de in 1993 nog zelfstandige gemeente Geleen is het werkgebied van de stichting na de gemeentelijke herindeling met Sittard en Born uitgebreid tot de stad Sittard-Geleen (en omgeving)
 
Activiteiten van MEG zijn onder meer:

Het in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen tweejaarlijks uitreiken van de Fritschy Stadscultuurprijs


Het tweejaarlijks uitreiken van de MEG cultuurprijs voor amateurkunstenaars.


Het organiseren van solo-tentoonstellingen (onder meer van P.Schmitz, J. v.d. Berg en E Quanjel), amateurgroeperingen en kunstverzamelaars.
 
  Het restaureren van beelden dan wel herplaatsen van zogenaamde verweesde beelden, verdwenen beelden uit het publieke domein die de stichting probeert zo snel mogelijk te herplaatsen.
Voorbeelden hiervan zijn:


De Oranjeboom (Quanjel) , herplaats in 1994 op het Emmaplein
Baadster (Sjra Schoffelen), herplaatst zorgcentrum,
Centauer (Arthur Sproncken) herplaatst Biblionova, Geleen


Het Mijnwerkersmonument, in samenwerking
   ---------->
met de Heemkunde Vereniging Geleen,
gerestaureerd in 1998
Het Mijnwerkersmonument

     Uitgegeven boeken :
 
Geleen in Vorm,
Architectuur van 1900
naar 2000
  Geleen in Beeld, deel 1
Beeldhouwkunst van1945
tot 2000
Geleen in Beeld deel 2 Geleen in Groen
Van Natuur tot Park


 
Geleen, Mijn Domein (met dvd)
Geleens mijnverleden in straten, pleinen en beelden
Hieruit is de koempelroute voortgekomen, zoals in het straatbeeld
van Geleen vastgelegd. 

  'Ode aan Limburg en Gelaen' is uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Gemengd Koor Zanglust Geleen.Deze uitgave gaat vergezeld van een DVD met een uniek drie Korenconcert uitgevoerd door Gemengd Koor Zanglust Geleen, Geleens Mannenkoor Mignon en Gemengd Koor Voces Vocales Geleen
op 24 januari 2009.
Samenstelling: Harry Strijkers.
Het voorwoord is geschreven door Ir. W. Gielkens, voorzitter St. MEG.
 


  Waarde Victeur-----Sjang
Brieven van priester-schilder Jean Adams aan Victor Winters

Eugene Quanjel (1897-1998)
Schilder, glaskunstenaar, beeldhouwer en ontwerper

Charles Tangelder (1919-1999)
Een veelzijdig en eigenzinnig kunstenaar.

George Tielens (1888-1950)
Kunstenaar en gentleman.

                               Het verhaal van een overtollig mens (2000),
---->
                               en een kennismaking bij het afscheid (2005),
                               Over leven en dood van Gerard Fritschy


Gerard Fritschy


  In samenwerking met de Stichting SCHUG (Cultuurhistorische Uitgaven Geleen):

  Feestelingen en Historische Mijlpalen Sittard -Geleen 2008, 2009 en 2010.
  Deze serie wordt voortgezet.

  Verder verzorgt de stichting een serie artikelen over beelden en mensen, die regelmatig in de huis- aan huisbladen wordt gepubliceerd.


  Dagelijks bestuur:
  W. Gielkens,               voorzitter
  Mevr. A. Heuts,          secretaris
  G. van Dooijewaard,    penningmeester                         Zie ook : www.stichtingMEG.nl